Videoprezentace našich výrobků a výrobků našeho obchodního zastoupení včetně jejich implementace do důlního a zpracovatelského průmyslu.

Záznam je doplněn o záběry z našich pracovišť projekční a technické konstrukce, dílen a speciálních pracovišť například zkušebny nebo radionuklidové pracoviště. 

Speciální videoprezentace aplikace našich výrobků s unikátními snímky z dolu Amasra, Turecko prezentované v dokumentu turecké TV.


Celý záznam zpráv turecké TV.


Obchodní a servisní zastoupení, technický inženýring

DuK

 

Servisní práce v průmyslu

 

Kalibrace přístrojů a měřičů

 

Kontakty

 

Kontakty

 

  

 

Pravidla ochrany osobních údajů

Společnost ZAM – SERVIS s.r.o., IČ 60775866 se sídlem Křišťanova 1116/14, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, dále jen společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, nezískává je z jiných zdrojů.  

 Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (ČOI). Internetová adresa subjektu www.coi.cz.